Veure 0 Ofertes

Serveis Informàtics

Sijoc ofereix, des de fa més de vint anys, assistència tècnica en Informàtica a empreses, administracions públiques i particulars. Des de les nostres instal·lacions a Calafell (Tarragona), donen suport al nostre client, repartits per tot el territori català. Sijoc, té com a objectiu fundacional assumir tota la gestió i responsabilitat del sistema informàtic dels nostres clients. Des de l'assessorament i manteniment inicial, a la venda i implantació de noves solucions, i a la formació del personal usuari. Solucions globals per alliberar de tasques que requereixen una preparació tècnica als nostres clients.

Actualment no hi ha ofertes a la categoriaServeis Informàtics